12 Ιουν 2009

Γκαιτοστοχασμοί


Όποιος έχει επίγνωση της ατέλειας του είναι πολύ κοντά στην τελειότητα (Γκαίτε)